10. YILIMIZA ÖZEL %10 + %10 KAMPANYASI

10. Yılımıza Özel %10 + %10  İndirimi

10 yıldır bu sektörde en iyi şekilde hizmet veren Koçluk Merkezi olarak , katılımcılarımıza profesyonel düzeyde geliştirilmiş Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından onaylanmış 5 ayrı eğitim için büyük bir indirim fırsatı sunuyoruz.

Kampanyamızın  Amacı: Yeni bir meseleğe adım atmak isteyenler için  Temel Koçluk, Yaşam Koçluğu, Öğrenci  Koçluğu,  NPL Practitioner ve Quantum Practitioner  programlarının bir arada sunulması.

Böylelikle,

Geleceğin parlayan mesleği olan Kişisel Gelişim Profesyonelliğine 3 farklı alanda (NLP,Koçluk, Quantum) uzmanlaşarak bütünsel bir giriş yapabilecek,

Avantajlı ödeme seçeneği ile bütünsel bir farkındalık yaşayarak yepyeni ve keyifli bir meslek sahibi olacaksınız.

 

Kampanya  modüllerimizin  detayları aşağıdaki gibidir.

Tablo

Programın İşleyişi

MODÜL 1 : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

AMAÇ: Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını hedefler.

KAZANIM: Modül1. Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri derslerini bitiren bir katılımcı, koçluğa giriş yapmak için ICF'in belirlediği etik kuralları öğrenmiş olup,  gerekli olan temel becerileri edinmiş olur.

İŞLEYİŞ : TKB programına katılanlar 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 4 saat video destekli ders görmek zorundadır.

PROGRAM:

Süre

Ders İçerikleri

1.GÜN / 8 SAAT

 

 • 1. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ
 1. KOÇLUĞUN TARİHİ
 2. KOÇLUK NEDİR?
  1. Koç Kimdir?
  2. Koçların Sorumlulukları Nelerdir?
  3. Koçluk Felsefesi Nedir?
  4. Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?
  5. Koçluğun Etik Değerleri Nelerdir?
  6. Koçun Temel Yeterlilikleri Nelerdir?
  7. Koçluk Ne Değildir?

3.       TEMEL KOÇLUK İLKELERİ

4.       ICF KOÇLUĞU

 1. ICF Koçluk Etik Davranışları
 2. Koçlukta ICF Felsefesi
 3. Etik Davranışlarda ICF Standartları
 4. Etik Konusunda ICF Yemini

B-        2. BÖLÜM : TEMEL KOÇLUK BECERİLERİ

 1. GELENEKSEL ÖĞRENME SEVİYELERİ
 2. BEYİN VE ZİHİN
  1. Beynin Yapısı
  2. Sağ ve Sol Beyin
  3. Zihnimiz Nasıl Çalışıyor?
  4. Bilinçli Zihin
  5. Bilinçdışı Zihin
  6. İki Zihnin Özellikleri
 3. MASLOW İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ
  1. 6 Temel İnsan İhtiyacı

 

2. GÜN / 8 SAAT

 1. MANTIK SEVİYELERİ İLE İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
  1. Mantıksal Algı Boyutları
  2. Mantık Seviyeleri
 2. KOÇLUK SANATI / TEMEL KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME
  1. Uyum Sağlama ve İlişki Kurma Aşaması
  2. Etkili İletişim Becerisi
  3. Etkili Dinleme Becerisi
   1. Dinleme Türleri
   2. Empatik Dinleme ( Usta Koçların Dinleme Modeli )
  4. Koçluk Sezgilerini Geliştirme Becerisi
  5. Soru Sorma Becerisi
   1. Kapalı Uçlu Sorular
   2. Açık Uçlu Sorular                      
   3. Koçlukta Güçlü Sorular
   4.      Koçlukta Kullanılan Güçlü Soru Örnekleri
   5. Üst Düzey Koçluk Soruları
   6.      Mantık Seviyeleri Soruları
  6. Geri Bildirim Verme Becerisi

5.6.1       Sandwich Metodu

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT

TKB Video Dersleri İzleme

 

MODÜL 2 : YAŞAM KOÇLUĞU

AMAÇ: Katılımcılar bu Programı 1. modülü tamamladıktan sonra alabilirler. 2. Modül olan Yaşam Koçluğunun amacı, katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

KAZANIM: 2.Modülü bitiren katılımcılar, Yaşam Koçluğu sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : Yaşam Koçluğu programına katılanlar 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 6 saat video destekli ders görmek zorundadır.

PROGRAM:

Süre

Ders İçerikleri

1.GÜN / 8 SAAT

 1. Giriş ve oryantasyon
 2. Niçin yaşam koçu olmak istiyorsunuz?
 3. Yaşam koçluğunun temelleri
 4. Koçluk ilkeleri
 5. Yaşam koçluğunu öğrenme
 6. Bireyleri yargılamadan koçluk yapma
 7. Yaşam koçluğuna geçiş

7.1.Koçluk biçimi

7.2 Koçluk ortamı

7.2.1 Mahremiyet

7.2.2 Güven

7.2.3 Doğruyu söylemek

7.2.4 Açıklık ve genişlik

7.3 Başlarken

7.3.1 Güven kazanma

7.3.2 Koçluk seansında danışanın beklentilerinin yönetilmesi

7.3.3 Gizlilik

 

2. GÜN / 8 SAAT

 

 1. . Yaşam koçluğu modeli

8.1 Sezgisellik

8.2 Merak

 1. . Yaşam koçluğu sanatı

9.1Hedefler değerler ve inançlar

9.2 Hedefin arkasındaki değerin ortaya çıkarılması, özdeğer koçluğu

9.3 Özdeğer süreci

9.4 Eylem adımları

 

 1. . Yaşam koçluğunda the grow modeli

10.1 T - topic – konu

10.2 G – goal – hedef

10.2.1 Smart yöntemi

10.3 R - reality – gerçeklik

10.4 O - options – seçenekler

10.5 W - way forward – harekete geçme ve sonuçlandırma

 1. Koçluk süreci ve yapısı

11.1 Birinci aşama : koçluk çerçevesini kurmak

11.2 İkinci aşama : hedeflerle çalışma

11.3 Üçüncü aşama : gözden geçirme / geri bildirim

11.4 Dördüncü aşama : sonuçlandırma

 1. . Başarılı bir koçun güven esaslı çalışma yaparken dikkat etmesi gerekenler

12.1 Sözlerin eşleşmesi

12.2 Düşüncelerin eşleşmesi

 1. . İlk koçluk seansı
 2. Koçlar için tuzaklar

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT

Yaşam Koçluğu video dersleri izleme

 

MODÜL 3: QUANTUM STARTER

AMAÇ:

KAZANIM: Bu Modülü başarıyla tamamlayan adaylar Quantum Activist sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : QS, 2 günde toplam 16 ders saati teorik ders ve 2 saat video destekli ders görmek zorundadır.

PROGRAM: 

SÜRE

DERS İÇERİĞİ

1.GÜN / 8 SAAT

 1. Giriş ve oryantasyon
 2. Olasılıklar sahası
 3. Kuantum dünyasına giriş
 4. Evrenin Oluşumu
 5. Big Bang
 6. Kuantum tarihi
 7. Kuantum fiziğinin öyküsü
 8. Enerji
 9. Çift yarık deneyi
 10. Schrödingeri'in kedisi deneyi
 11. Atom-Atomun iç yapısı ve tarihi
 12. Atomun yapısal özellikleri
 13. Atom altı parçacıklar
 14. Atomun iç yapısı ve çekirdek

2.GÜN / 8 SAAT

 1. Kuantum sıçraması nedir?
 2. Evren ve biz
 3. Heiserberg Belirsizlik ilkesi
 4. Zihnimizi tanıyalım
 5. Sağ-sol beyin lobları
 6. Zihin frekansları
 7. Zihin dalgaları
 8. Zihnimizin koşullar üzerine etkisi
 9. Zihnimizin sağlığımız üzerine etkisi
 10. Zihnimizin hedeflerimiz üzerine etkisi

 

EVDE DERS ÇALIŞMA / 4 SAAT

QS video dersleri izleme

 

MODÜL 4 : ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

AMAÇ: Bu modülün ön şartı 1. modül olan temel koçluk bilgi ve becerilerini bitirmiş olmaktır. 5-17 yaş arası okuyan bireylere (öğrencilere) koçluk yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi  kazandırmayı hedefler.

 

KAZANIM :  Bu modülü tamamlayan katılımcılar, Öğrenci Koçluğu sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : 24 saat teorik ders ve 7 saat uygulama dersi içermektedir.

PROGRAM:

SAAT

DERS İÇERİKLERİ

1.GÜN / 8 SAAT

 • ÖĞRENCİ KOÇLUĞU NEDİR?
  1. ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AİLE’YE NE SAĞLAR?
  2. NEDEN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ
 • ÖĞRENCİ KOÇLUĞU KARİYERİNE GEÇİŞTE ÖĞRENMEMİZ GEREKEN TEMEL BİLGİLER
 1. ÖĞRENME
  1. Öğrenme Aşamaları
  2. Öğrenme Bölgesi
  3. Öğrenme Merkezi olan Beynimizi Tanıyalım
  4. Beynimizin Sol ve Sağ Taraflarının İşlevleri
 2. ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME TEKNİKLERİ
  1. Çoklu Zeka Teorisi ve Çoklu Zeka Alanlarının Ölçülmesi
  2. Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri
  3. Çoklu Zekalar
   1. Sözsel – Dilsel Zeka
   2. Mantıksal – Matematiksel Zeka
   3. Görsel – Mekansal Zeka
   4. Bedensel – Kinestetik Zeka
   5. Müziksel – Ritmik Zeka
   6. Kişiler Arası – Sosyal Zeka
   7. Kişisel – İçsel Zeka
   8. Doğacı – Varoluşçu Zeka  
  4. Çoklu Zeka Teorisinin Eğitim ve Öğretimde Kullanılması
  5. Çoklu Zeka Kuramının Öğretmenler ve Öğrenciler İçin Getirdikleri
  6. Koçluğun İçinde Çoklu Zeka Kullanımı

 

 1. TEMSİL SİSTEMLERİNE GÖRE ÖĞRENME
  1. Temsil Sistemleri
  2. Göz Hareketleri
  3. Temsil Sistemi Seçimi
  4. Erişim İpuçları
  5. Öğrenci Koçluğunda Temsil Sisteminin Kullanımı
   1. Gösterişçiler : GİK ( Görsel-İşitsel-Kinestetik )
   2. Kahinler : GKİ ( Görsel-Kinestetik-İşitsel )
   3. Sözlerle Dans Edenler: İGK ( İşitsel-Görsel-Kinestetik )
   4. Grup Liderleri : İKG ( İşitsel- Kinestetik-Görsel )
   5. Gezinen Meraklılar : KGİ ( Kinestetik-Görsel-İşitsel )
   6. Kıpır Kıpır Edenler : KIG ( Kinestetik-İşitsel-Görsel )

 

2.GÜN / 8 SAAT

 1. ALT MODALİTELER
 2. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİNİ ÖĞRENME
  1. Çalışma Yerimiz Nasıl Olmalı
  2. Çalışmaya Başlamak ve Devam Ettirmek
  3. Verimli Ders Çalışma Yolları
  4. Etkili Ders Çalışma Teknikleri
  5. Etkili Dinleme Alışkanlıkları
  6. Not Almada Dikkat Edilmesi Gereken İlkeler
  7. Planlı ve Programlı Çalışmanın Önemi
  8. Ders Çalışma ( Tekrar ) Programı
 3. TEST ÇÖZME TEKNİKLERİ
 4. NEFES TEKNİKLERİ
 5. SINAV KAYGISI NEDİR?
 6. DUYGUSAL ZEKA
  1. Başarı ve İlişkilerde Duygusal Zekanın Rolü
  2. Zekâ Nedir?
  3. EQ Kavramı
  4. IQ ile EQ Arasındaki Farklar
  5. Duygusal Zekanızı Geliştirmek İçin Yapabilecekleriniz
  6. Çocuklarda Duygusal Zeka
  7. Okullarda Duygusal Zeka
  8. Evlilikte Duygusal Zeka

 

3.GÜN / 8 SAAT

 1. META PROGRAMLAR
  1. Hazza yönelenler – Acıdan kaçınanlar
  2. İç Referanslılar – Dış referanslılar
  3. Benzer (Ortak nokta) odaklılar - Fark odaklılar
  4. Çoğulcu Odaklı – Tekli Odaklı
  5. Tek Çalışmayı Sevenler- Grupla Çalışmayı Sevenler
  6. Tecrübe Odaklı-Fırsat Odaklı
 2. İNSAN TİPLERİ       
  1. 16 Tip Hakkında Kısa Tanımlar
  2. MBTI – Tip Davranışları
  3. MBTI – 16 Tip İşyeri Tercihleri
 3. ZAMAN YÖNETİMİ          
  1. Zaman Yönetimi Tablosu
  2. Zaman Kaynağının  Organizasyonu İçin Koçluk
  3. Güçlü Sorular İle Zaman yönetimi
  4. Mantık Seviyeleri  İle  Zaman Odağı
  5. Değerler Listesi
 4. TRANSAKSİYONAL ANALİZ
  1. Temel Kavramlar
  2. Benlik Durumları
  3. Transactions ( Mesaj Alış-Verişi )
  4. Etkileşimler ( Karşılıklı Mesajlaşma )
  5. Üç Temel Etkileşim Tipi
   1. Tamamlayıcı (Paralel) Etkileşimler
   2. Çapraz Etkileşimler
   3. Gizli (Altyazı) Etkileşimler

 

 

 

MODÜL 5 : NLP Practitioner

AMAÇ: Bu modülün ön şartı 1. modül olan temel koçluk becerilerini bitirmiş olmaktır.

Nöro-Linguistik Programlama; düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, hedeflere erişmek amacıyla onların nasıl en etkin kullanılacağını öğreten bir çalışma alanıdır.

 

Sıradan sonuçlar ya da başarısızlıklar doğuran eylemlerimiz ile başarı ya da mükemmellik getiren eylemlerimiz arasındaki farkı

anlamamıza yardımcı olur.

 

Herhangi bir insan bizim istediğimiz sonuçları üretmişse, o insanı modelleyerek, nasıl yaptığını keşfederek, aynı şekilde bizim de aynı sonuçları üretebileceğimizi, istediğimizi yapabileceğimizi gösteren bir sistemdir.

 

KAZANIM :  Bu modülü tamamlayan katılımcılar, NLP  sertifikası almaya hak kazanırlar.

İŞLEYİŞ : 16 saat teorik ders ve 7 saat uygulama dersi içermektedir.

Hemen bizi arayın +90 232 421 70 35 yada E-Posta gönderin info@koclukmerkezi.com

Detaylı bilgi almak için iletişim formunu doldurmanız yeterli! HEMEN BAŞVUR

Diğer Hizmetlerimiz:

Hemen Sizi Arayalım